Thiết kế chi tiết căn hộ Charm City Dĩ An

Mặt bằng Charm City - Tháp Ruby
Mặt bằng Charm City – Tháp Ruby
Mặt bằng căn hộ Charm Cit - Tháp Sapphire
Mặt bằng căn hộ Charm City – Tháp Sapphire

Charm City 1PN

thiet-ke-charm-city

thiet-ke-charm-city

thiet-ke-charm-city

thiet-ke-charm-city

thiet-ke-charm-city

thiet-ke-charm-city