Mặt bằng căn hộ CHARM CITY

Mặt bằng Charm City - Tháp Ruby
Mặt bằng Charm City – Tháp Ruby
Mặt bằng căn hộ Charm Cit - Tháp Sapphire
Mặt bằng căn hộ Charm Cit – Tháp Sapphire